REPRESENTATIVE DIRECTORS OF 2019/20

PA250197.jpg

Yuki Loo

PA250204.jpg

Norsharizana Sham

PA250202.jpg

Wong Shuet Wen

PA250207.jpg

Huang Jia Yi

PA250199.jpg

Abdul Qayyum

PA250228.jpg

Ian Chee

PA250232.jpg

Ma Jin Terng

PA250231.jpg

Wong Tian Ruen

PA250213.jpg

Renee Chu

PA250208.jpg

Lim Yii Ping

PA250216.jpg

Nur Shahidah Azmi

PA250218.jpg

Goh Ge Xuan

PA250253.jpg

Daniel Fitri

PA250251.jpg

Muhamad Alif Muhamin

PA250262.jpg

Low Wei Chien

PA250267.jpg

Agilan Gabriel

PA250222.jpg

Susherrie Suki

PA250223.jpg

Chin Xuen Rong

PA250235.jpg

Yeoh Pei Xien

PA250237.jpg

Chew Li Yean

PA250240.jpg

Yip Shin Wen

PA250248.jpg

Tan Shing Yee

PA250241.jpg

Kaelynn Lee

PA250250.jpg

Sabina Lam

PA250256.jpg

Ming Min Teh

PA250265.jpg

Liew Yung Yu

PA250276.jpg

Ting Yen Shan

PA250260.jpg

Katarina Tian